Torghatten – Sektoroppgraderinger

Nå er nytt strømsystem, og ny radiolinje igangsatt på Torghatten. Allerede ser vi at gjennomstrømmingshastigheten er økt betraktelig. Dette sier oss noe om at det  ikke er flaskehalser lenger på kapasiteten fra Torghatten. Torsdag 16.05 vil det bli korte brudd i tjenesten da alle sektorantennene skal byttes ut for å…

les mer

Torghatten

Flere kunder melder om dårlige signaler på antennen sin fra Torghatten. Den ene sektorantennen er kommet ut av kurs som følge av de siste stormene som har vært. Dette blir feilrettet Onsdag 3.April

les mer

Steinlikammen

Grunnet feil på levert utstyr, har vi mistet lading fra vindgenerator på Steinlikammen. Ny generator er på vei og planlegges byttet førstkommende uke. Stasjonen lader på sol, men vi er nødt til å slå av sektorene mellom 02.00 og 07.00 for å opprettholde noe drift  på stasjonen. Beklager det inntrufne.

les mer

Overtakelse av driftsansvar

Fri Sikt AS overtar fra 1.mai 2019 ansvaret for drift, feilretting samt salg på radionettet. Alle kunder vil bli fakturert fra Signal frem til 1.mai 2019. Etter 1.mai må kunder kontakte Fri Sikt AS ved behov: epost: support@fri-sikt.no tlf: 75044444

les mer

Torghatten

Følgefeil på oppretting av antennebærere, førte til feil på to andre sektorantenner. Personell er rekvirert til 04.03. Rettetid 16:00   To sektorer er ute av posisjon. Dette fører til dårlige signaler og påfølgende dårlige hastigheter for de kundene som er koblet på disse. Personell er rekvirert, og rettetid er satt…

les mer

Steinlikammen

Uheldige omstendigheter har medført at mesteparten av elektronikk på steinlikammen er ødelagt. Nytt utstyr er på vei, og kapasiteten oppgraderes i samme omgang. Vi regner med at stasjonen er operativ iløpet av uke 9. Kundene må oppgradere mottakerutstyr, og kan se frem til bedre hastigheter.

les mer