Fiberproblemer

Problemer med fibernoder hos underleverandør fører til brudd i våre tjenester. Kontakt med underleverandør er opprettet og feilsøk er påbegynt