Problemer Drevvassvegen

Det er for tiden problemer med vårt sendepunkt fra skytebanen. Dette skyldes tilvekst av skog rundt sendepunktet.