MONTØRER OG COVID19

I disse tider med nye Covid19-restriksjoner, vil vi i en periode ikke kunne levere montør på bestillinger.
Dette er snakk om et midlertidig tidsrom frem til coronasituasjonen har roet seg.

Ved nybestillinger vil vi kunne bistå per telefon underveis i monteringen.

For kunder som allerede har bestilt med montør, vil vi ta kontakt med disse.