Kjent feil på sendepunkt Storefjell

Vi har en kjent feil på en av våre sendere på Storefjell, og planlegger feilretting.