Mistet kontakt med sender.
Våre bedriftskunder i Herøy og alle private kunder på Dønna opplever nå at nettet er nede. Dette skyldes sambandsbrudd til vanntårnet på Herøy. Vi har teknikere på vei ut dit.