Fri Sikt AS er et selskap stiftet i 2018, og leverer bredbåndstjenester til privatpersoner og bedrifter.
Selskapet er heleid av ITEAM, Helgelands største IT leverandør.
Fri Sikt AS har overtatt radionettet fra Signal Bredbånd AS og tidligere Mosjøen-baserte Noraxess, og  har til hensikt å drifte og videreutvikle dette videre. Fri Sikt AS overtar også deler av de nettverkene ITEAM har bygd opp sammen med oppdrettsnæringen på Helgelandskysten. Vi er derfor en av de største aktørene i Nordland som leverer bredbåndstjenester basert på trådløs teknologi.
Vi kjenner geografien i området vårt godt, og vet at god bredbåndsdekning kan være en utfordring.

Vi har en visjon: Nett – Uansett!