Vi takker for ditt kundeforhold, og ønsker deg velkommen tilbake.

Din oppsigelse blir behandlet fortløpende. Dersom vi trenger mer informasjon vil vi be deg om å legge denne tilrette for oss før oppsigelsen kan behandles.
Alle felt i skjemaet må være fylt ut riktig, og abonnementets juridiske eier må selv stå for innsending av dette.
Sambandsnummer må være med, og dette finnes på faktura fra oss.

Oppsigelsestid er inneværende måned + 1 for privatkunder.
Etter endt oppsigelsestid vil sambandet bli stengt, og det vil ikke lenger være mulig å koble seg på internett via vårt system.
Utstyr levert av oss skal være returnert innen 2 uker etter endt oppsigelsestid.

Utstyr som skal leveres tilbake til oss er følgende:
– Antenne
– Tilhørende strømforsyning/injector (strømboksen inne som antenna henter strøm fra)
– Ruter, dersom denne er levert av oss

Utstyret som skal leveres inn skal pakkes, og pakken skal merkes med navn på juridisk eier. Dette kan så leveres direkte til et av våre kontorer, eller sendes med posten til:

Fri Sikt AS
Novikveien 99
8802 SANDNESSJØEN

Avsender må selv betale frakt.

Skal fylles ut og sendes inn av juridisk eier av abonnementet. Kan ikke sies opp av andre.
Dersom du har flere samband, må du sikre at du fyller inn riktig sambandsnummer her
Utstyr skal leveres tilbake til Fri Sikt senest 2 uker etter oppsigelsestidens utgang. Ved mislighold vil det påløpe et gebyr på 500 kr.