Vi hjelper deg så snart vi kan!

Våre åpningstider er ukedager mellom 08.00 og 16.00
Bruk kontaktskjema under eller ring oss på
tlf:       750 44 444

Sambandsnummer og/ eller kundenummer står på faktura fra oss.

Alternativer med * bak krever sambandsnummer eller kundenummer. Ved hastighetsendring løper 6 måneder bindingstid på ny hastighet.
Gjelder kun eksisterende kunder og står på faktura fra oss

Sjekkliste ved feil:

Har du fri sikt?

Om du har tjeneste levert via 5G-antenne er det avgjørende at det er helt fri sikt mellom din antenne og vår sender. Selv om det var fri sikt da antenna ble montert, kan det i ettertid ha kommet hindringer som trær eller lignende som nå kan virke forstyrrende på signalet. Ved oppblomstret vegetasjon må dette sannsynligvis skoges for å oppnå godt signal igjen.

Restart av utstyr

Dersom du har helt fri, uforstyrret sikt, kan det være at noe har gått litt «i heng». Ta derfor ut strømkabelen på både ruter og antenne, vent i 15 sekunder, og sett utstyret på strøm igjen. Gi det deretter noen minutter på å få startet skikkelig og koblet seg opp igjen. Test om du kommer på nett nå.
(Ruter har egen strømforsyning. Den svarte kabelen som går inn i støpselet i veggen. Antenne får strøm via den hvite boksen som den er koblet til. Her holder det å ta ut kabelen som går til antenna fra den røde PoE-porten på boksen)

Hva betyr lysene? 

WiMAX (firkantet antenne) har en innendørs strømforsyning med tre lysindikatorer.
Power: Lyser om det er strøm til antenne.
Wireless: Lyser om antenne har kontakt med sender.
ETH: Lyser om koblingen mellom antenne og router er OK.

5G (rund antenne) har ett lys på strømforsyningen og seks lysindikatorer på antennen.
Strømforsyning: Lyset indikerer at strømforsyningen får strøm.
Første lys på antenne: Lyser fast når antenna får strøm gjennom antennekabelen.
Andre lys på antenne: Blinker ved trafikk.
Fire neste lys på antenne: Indikerer signalstyrke. Alle fire burde lyse for best mulig kvalitet.

Feilsøk du kan gjøre selv:

 • Bruk IKKE resettknappen på baksiden av ruteren uten at dette er instruert av oss.
 • Bruk nettverkskabel og koble en PC til ruter, kjør en hastighetstest og se hva du får til resultat (sørg for at alle andre enheter i huset er koblet fra når du gjør dette for å få riktig resultat)
 • Mangler noen av lysene på ruter?
  Sjekk at kabler sitter slik de skal, og undersøk om signallampene på antenna lyser opp. Hvis ikke må du finjustere på antenna slik at du får godt signal igjen.
 • Mangler noen av lysene på antenna?
  Sjekk om du fortsatt har fri sikt til sender. Finjuster på antenne mens du følger med på signallampene. Kost eventuell snø av utstyret.
 • Går nettet treigt/hakker?
  Koble alle enheter av nettet, og kjør en hastighetstest med kun en tilkoblet enhet. Er hastigheten riktig er sjansen stor for at du bruker opp båndbredden din, og bør vurdere å oppgradere til større båndbredde (til eksempel tar streamingtjenester ca 10Mbps alene).
 • Sjekk at du er tilkoblet riktig nettverk. Sjekk gjerne med nettverkskabel for å utelukke feil med trådløsfunksjon på ruteren.
 • Dersom ingenting av dette løser problemet, ta kontakt med oss, så skal vi se nærmere på saken.

Kobling av kabler:
Antenne kobles til port merket PoE/Radio på strømforsyningen.
Router kobles til LAN/Ethernet på strømforsyningen.
NB! Det er svært viktig at disse ikke byttes om på, da dette vil føre til skade på ruteren.

Slik skal koblingen se ut fra antenne til injector til ruter