Alt på nett – Overalt

I dag er WiFi-nettverket den prefererte oppkoblingsmetoden. «Alt» skal kobles på nett og det skal virke overalt – alltid!
Dette krever et godt WiFi hjemmenettverk.

En stor del av henvendelsene til vårt kundesenter er knyttet til dårlig opplevd hastighet, som igjen stammer fra det trådløse nettverket hjemme.
Dårlig dekning, overbelastning, uheldig konfigurering, manglende frekvensbånd…. listen er utømmelig…
Er du usikker, mål hastigheten med en kabel koblet rett i ruteren. Får du ikke det du mener du skal ha, kontakter du oss så vil vi hjelpe til!

Om du ønsker å utvide dekningen i huset, anbefaler vi å kjøpe et «mesh-nettverk»

Ellers kan det være nyttig å gå gjennom denne listen:

Bedre wifi hjemme: 18 gratis tips